כתבות עיתונות

ידיעות אחרונות, 12/2015 Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות, 9/2015   Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות, 11/2014  Ynet logo png optim

בייקרי Time, יולי 2014 Bakery time logo png optim

בייקרי Time, יולי 2014 Bakery time logo png optim

בייקרי Time, יולי 2014 Bakery time logo png optim

ידיעות אחרונות, 6/2014 Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות,  12/9/2012 Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות, 6/9/2012 Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות, 1/2012  Ynet logo png optim

ידיעות אחרונות, 29/11/2009  Ynet logo png optim

הארץ, 12/2007  Haaretz logo png optim

press optim

Ynet articule Sep 2015